همکاران واحد

جهت آشنایی با پرسنل واحد فن آوری اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید ادامه مطلب

عضویت در پرتال

جهت عضویت در پرتال و دریافت خبرنامه بر روی لینک زیر کلیک نمائید عضویت در پرتال

ورود به اتوماسیون اداری

ورود

آموزشهای مرتبط

ادامه مطلب

معرفی اتواسیون اداری

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیو‌تر است که وظیفه جمع‌آوری، ذخیره و توزیع مستندات، پیام‌های الکترونیک و سایر فرم‌های ارتباطات اداری را بین افراد، گروه‌های کاری و سازمان‌ها بر عهده دارد. با استفاده از این سامانه کاربران از ارسال مراسلات الکترونیکی به جای کاغذی استفاده می نمایند.

office.sbmu.ac.ir
Copyright © 2014 MIT.SBMU.AC.IR Allright Reserved.
Powered By MIT Department