معرفی پرتالهای مرکز

جهت مشاهده پرتالهای راه اندازی شده توسط واحد IT بر روی لینک زیر کلیک نمایید ...

ادامه مطلب

فایل های آموزشی

جهت دریافت فایلهای آموزشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ادامه مطلب

شرح وظایف دپارتمان پرتال

لیست و شرح وظایف دپارتمان پرتال ...

ادامه مطلب

شرح وظایف رابطین پرتالها

به منظور هماهنگی و یکپارچگی میان اعضای پرتال ، هریک ...

ادامه مطلب
 

فرم ثبت فعالیتها

رابطین محترم پرتالهای مراکز جهت ثبت فعالیتهای روزانه خود لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نماییدمشاهده فرم ثبت فعالیتها

آشنایی با رابطین پرتالهای مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مسح دانشوری

به منظور ارتقاء کیفیت پرتالهای مراکز مطابق با استانداردهای وبومتریک و همچنین یکپارچگی و نظم پرتالها، برای هر مرکز رابط پرتالی به صورت مجزا در نظر گرفته شده است. جهت مشاهده اسامی رابطین بر روی لینک زیر کلیک نمایید ادامه مطلب
Copyright © 2014 MIT.SBMU.AC.IR Allright Reserved.
Powered By MIT Department