همکاران واحد

جهت آشنایی با پرسنل واحد فن آوری اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید ادامه مطلب

عضویت در پرتال

جهت عضویت در پرتال و دریافت خبرنامه بر روی لینک زیر کلیک نمائید عضویت در پرتال

واحد HIS

 

  • پاسخ گويي به مشکلات کاربران در اين زمينه و رفع آنها
  • بررسي مشکلات احتمالي در داخل برنامه و هماهنگي با شرکت مربوطه در جهت رفع آنها
  • شناسايي و تحليل نيازهاي کاربران در حوزه هاي مختلف و آموزش و راهنمايي ايشان در جهت استفاده هرچه بهتر از نرم افزار
  • انجام تنظيمات و تغييرات لازم در برنامه ها متناسب با نياز هاي مرکز
  • ساخت گزارش هاي مورد نياز واحد ها در حد توان و ارجاع موارد خارج از دسترس به شرکت مربوطه و پيگيري در جهت انجام آنها
  • شناسايي نياز هاي جديد مرکز و هماهنگي با شرکت در جهت ايجاد امکانات جديد در برنامه ها
  • هماهنگي با شرکت در خصوص اعمال تغييرات مورد نياز مرکز در برنامه ها
  • نظارت بر فعاليت هاي شركت پيمانكار در زمان سرويس هاي دوره اي
  • پيگيري و نظارت بر به روز رساني نرم افزار و تهيه نسخه هاي جديد برنامه ها در بازه هاي زماني مشخص
Copyright © 2014 MIT.SBMU.AC.IR Allright Reserved.
Powered By MIT Department