همکاران واحد

جهت آشنایی با پرسنل واحد فن آوری اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید ادامه مطلب

عضویت در پرتال

جهت عضویت در پرتال و دریافت خبرنامه بر روی لینک زیر کلیک نمائید عضویت در پرتال

واحد شبکه

 

 • نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
 • آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active
 • آگاهي كامل از بستر شبکه مرکز
 • آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي
 • حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود
 • عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه( IP وكارت شبكه و... )
 • آشنايي با مفاهيم شبكه ، Switching ، Routing و ...
 • مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه
 • سامان دهي و بهينه نمودن شبکه در قسمت هاي مختلف مرکز
 • نياز سنجي و تهيه نقشه شبکه مطابق با استانداردهاي مربوط براي ساختمان هاي جديد و در حال ساخت
 • پايش ترافيک شبکه جهت بررسي هرگونه اختلال و رفع آن
 • پايش کليه سرورهاي موجود در مرکز و اطمينان از صحت عملکرد آنها
 • کارشناسي و کنترل و نظارت بر تهيه يا خريد تجهيزات Passive و Active مورد نياز مرکز جهت توسعه شبکه LAN موجود
 • چک کردن error هاي موجود در event viewer سرورها
 • آشنايي با مفاهيم ماهواره و ارتباطات ماهواره اي جهت پشتيباني از بستر شبکه پزشکي از راه دور مرکز

 

Copyright © 2014 MIT.SBMU.AC.IR Allright Reserved.
Powered By MIT Department